fbpx
kies regio:

Sociale huisvesting onder vuur

tegel website copy copy copy copy

Onverantwoorde voorstellen Diependaele en Somers ondermijnen de sociale huisvestingssector.


Het is pijnlijk. Op enkele dagen tijd ondermijnen zowel minister Matthias Diependale (NV-A) als minister Bart Somers (Open VLD) met hun voorstellen om de sociale huisvestingssector terdege aan te pakken.

Op dit moment wachten 170.000 mensen op een sociale woning. Diependaele wilde 500 miljoen euro van het budget - voorzien voor de bouw van sociale woningen en daarvoor niet gebruikt was - investeren in de privéhuurmarkt. Een privatiseringsrecept dat ook in andere sectoren opduikt (openbaar vervoer, zorg).

Somers wil dan weer een beperking op de huurtermijn. Mensen die arbeidsgeschikt zijn mogen maximaal 9 jaar een sociale woning huren. Betekent dit dan dat een alleenstaande ouder met een bescheiden inkomen uit arbeid zijn woonrecht verliest? Het Vlaamse Huurdersplatform noemt dit terecht een “schijnoplossing” omdat het risico bestaat dat mensen die te weinig verdienen om op de private markt te wonen snel opnieuw in de problemen komen en het de woonproblematiek niet ten gronde aanpakt.

Denken de ministers nu echt dat ze zo de wooncrisis gaan oplossen?

Daarom onderschrijft Beweging.net, samen met tientallen organisaties de eisen van de Woonzaak. Hoog tijd om te stoppen met de voortdurende aanvallen op de sector, maak werk van een urgentieplan met alle betrokken actoren.

Beweging.net wil dat er gestopt wordt met het weigeren van bouwvergunningen,
Beweging.net vraagt dat de beperking tot 15 % sociale woningen opgeheven wordt.
Beweging.net vraagt de overregulering te stoppen.
Beweging.net vraagt dat de ministers Diependaele en Somers stoppen met de sector te vertragen.
Beweging.net vraagt de talrijke goede voorbeelden in de huisvestingssector in een goed daglicht te stellen.

Waarom verplicht de minister de projectontwikkelaars niet om een aantal woningen te voorzien voor mensen met een laag inkomen? Waarom werkt de minister van wonen niet samen met de minister van ruimtelijke ordening aan een generieke verplichting om 20% sociale woningen te voorzien in elk project? Als de lokale overheid regisseur is van het woonbeleid behoort het ook tot haar kerntaak om het marktgeoriënteerde aanbod te corrigeren. Zo komen we al snel aan enkele duizenden extra wooneenheden per jaar. Sociale huisvesting kan ook een actievere rol opnemen als trekker van inbreiding in stads- en dorpskernen.

Waarom geen rollend fonds oprichten om private huurwoningen te renoveren en nadien bescheiden te verhuren (via de nieuwe woonmaatschappij)? Waarom geen deel van deze middelen ter beschikking stellen aan gemeenten voor Community Land Trusts, om gronden (en gebouwen) aan te kopen die met erfpacht kunnen ter beschikking gesteld worden van sociale woonactoren, van nieuwe collectieve woonvormen die zich richten op betaalbaar wonen? Waarom geen oproep uitschrijven om sneller leegstaande (kantoor)gebouwen om te bouwen tot betaalbare woningen?

Zo veel mogelijke vragen en oplossingen in plaats van deze hallucinante voorstellen.


Van den Eede Eddy - Gilbert Pex

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.