fbpx
kies regio:

Uw buur(t) zorgt voor u!

Op 11 februari werd in het Vlaams parlement de resolutie rond buurtgerichte ondersteuning van zorgafhankelijke mensen goedgekeurd. Met deze resolutie geeft Vlaams volksvertegenwoordiger Sonja Claes de Vlaamse overheid een instrument in handen om het wonen in de eigen buurt ook voor hen te realiseren. Maar wat betekent dit en hoe kan het in de praktijk waargemaakt worden. Want oude bomen verplant men niet: iedereen blijft liefst zo lang mogelijk in zijn eigen buurt wonen.

20140219 buurt

Vanwaar komt het idee van deze buurtgerichte zorg?

Sonja: "In de zomer had ik een gesprek met Myriam Deloddere, OCMW-secretaris van Wervik. Zij stelde mij het model van de woonzorgzone voor. Hierbij wordt er een woonbuurt voor ouderen gecreëerd rond het woonzorgcentrum. Samen met mijn collega's ben ik verder gaan nadenken over de woonzorgzone en we zijn dan tot het concept 'buurtgerichte ondersteuning van zorgafhankelijke mensen' gekomen."

Hoe zie je dit dan?

Sonja: "Ik stel vast dat er bij mensen een grote wil leeft om anderen te helpen. Maar er is veel individualisme in onze samenleving en deze goede wil vindt niet altijd de weg naar de grootste zorgnoden. Ik geloof heel erg in de verbondenheid en de kracht van mensen. Vanuit de verbondenheid in een buurt kan er meer en beter worden ingezet op de zorg in de eigen omgeving. Organisaties zoals Ziekenzorg bewijzen elke dag dat de kracht van onze samenleving zit in een sterke verbondenheid tussen mensen. We denken dat we door het uitbouwen van een buurtzorgnetwerk deze verbondenheid en kracht maximaal in de zorg kunnen inzetten."

Wat zijn de belangrijke principes van het buurtzorgnetwerk?

Sonja: "Met het buurtzorgnetwerk willen we in eerste instantie de informele zorg sterker ontwikkelen. De bedoeling is dat binnen zo'n buurtzorgnetwerk burgers naar eigen mogelijkheden informele ondersteuning aanbieden en inzetten. Wij vragen dat de Vlaamse overheid initiatief neemt om een digitale tool te ontwikkelen, om de zorg binnen zo'n netwerk optimaal te kunnen organiseren en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Zowel wie zorg nodig heeft als wie een helpende hand biedt, kan dat via het platform van het buurtzorgnetwerk bekend maken. Dit kan gaan over heel uiteenlopende zaken en het hoeven zelfs niet altijd grote daden te zijn. Mensen zijn vaak heel hard geholpen als iemand een boodschap voor hen doet, de rolluiken komt optrekken, eens eten maakt, gewoon een bezoekje brengt, enzovoort. En daarbij kan een win-win situatie worden gecreëerd: mensen worden geholpen en kunnen langer thuis blijven én het sociaal weefsel wordt versterkt wat de buurt dan weer aangenamer om wonen maakt.
Daarnaast willen we pleiten voor de verdere uitbouw van de nacht- en crisiszorg. Thuiszorg is vaak moeilijk rond te krijgen als er ook 's nachts zorg nodig is.
Tot slot pleiten we hierbij voor een centrale regierol van de lokale besturen. Ik ben ervan overtuigd dat het lokale bestuur een centrale rol kan vervullen bij het afstemmen van het zorgaanbod. Het kan de samenwerking tussen de verschillende actoren versterken. Door het lokale bestuur een centrale rol te geven, gaan zij ook heel snel noden in het kader van deze aangepaste, toegankelijke buurt detecteren én kunnen oplossen. Ik denk hierbij heel concreet aan het aanpassen van de voetpaden."

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.